Taiji

Taiji nebo celým názvem Taijiquan je původně bojové umění pocházející z Číny. Nyní se cvičí především kvůli svým zdravotním účinkům. Stejně tak jako atlet potřebuje být zdravý, aby mohl podávat skvělé výkony, stejně tak bojovník musel být ve skvělé kondici, aby mohl porazit své soupeře.

Na rozdíl od vnějších stylů kung fu, Taiji rozvíjí především citlivost a vnímavost, která umožňuje korigovat dysbalance, které v těle jsou. Výsledkem je pak efektivní pohyb, který neškodí zdraví a naopak zdraví prohlubuje.

Jak jsem naznačil Taiji je vnitřní bojové umění, které učí, jak pracovat s vnitřním světem. To je zajímavé, jak z psychologického hlediska, tak ale z hlediska čistě praktického, jelikož se musíme dennodenně potýkat se záležitostmi jako jsou práce, rodina, apod.

Vždy když změníte něco uvnitř, změní se i něco navenek. Například, když si při cvičení sestavy všimnete, že nejste dostatečně otevření a změníte to, poté to zapracujete do těla, energie a mysli, tak se vám bude hned lépe pracovat. Budou vás napadat kreativní věci a soužití s rodinou bude také příjemnější. A otevřenost je jenom jeden z aspektů se kterými se dá v sestavě pracovat. Podobných aspektů je tu mnoho a vždy když je vylepšíte, tak zároveň vylepšujete váš život, protože praxe Taiji a život je to samé.  

Taiji je reprezentováno monádou yin a yang a cílem sestavy, kterou se učíme je tyto dva póly vyrovnat, zharmonizovat a nechat aby si navzájem pomáhaly a posilovaly. Jenom zjednodušeně, abyste si dokázali představit: Když napustíte vanu moc horkou, tak se spálíte. Když ji napustíte moc studenou, tak tam zmrznete. Ale když ji napustíte z půlky horkou a z půlky studenou, bude voda akorát a vy se krásně vykoupete a bude vám fajn :) .

Sestavy, které cvičíme

solo sestavy: 88 forem Yang Cheng Fu, Yang Luchan, Wudang 36

sestavy ve dvojicích: self-defense a tui-shou

sestavy se zbraněmi: šavle a meč

(jako doplněk k Taiji cvičíme také některé sestavy ze Xingqiquan a Baguazhang)